RAPORTY OKRESOWE

DataNumer DokumentuNazwaRocznik
2024-05-17QSr 1/2024

Raport kwartalny grupy kapitałowej Ultimate Games S.A. za I kwartał 2024 r.

2024-04-19RR/2023/SSF

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. ZA 2023 R.

2024-04-19RR/2023/JSF

RAPORT ROCZNY ULTIMATE GAMES S.A. ZA 2023 R.