Wybrane dane finansowe Ultimate Games S.A.

Wyszczególnienie201620172018
Przychody netto ze sprzedaży112 600,001 261 141,584 536 000,00
Zysk ze sprzedaży-14 434,70245 109,001 851 000,000
Amortyzacja0,000,003000,00
EBIT-14 435,10245 107,811 851 000,00
Zysk netto-14 435,10401 600,3082 009 000,00
Aktywa trwałe0,000,00213 000,00
Aktywa obrotowe201 911,902 011 224,543 764 000,00
Zapasy112 500,00712 136,111 414 000,00
Należności krótkoterminowe20 519,00265 833,90468 000,00
Środki pieniężne68 892,90980 557,101 658 000,00
Kapitał własny190 564,901 763 575,283 646 000,00
Zobowiązania i rezerwy11 347,00247 649,26331 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe10 947,00211 185,92331 000,00
Suma bilansowa203 911,902 011 224,543 977 000,00

Źródło: Emitent