NOTOWANIA SPÓŁKI

Zmiany w Kapitale zakładowym

Nazwa serii Liczba wszystkich akcji w serii Data rejestracji serii w KRS Informacje na temat uprzywilejowania akcji
Seria A 800 000 28.04.2017 akcje nie są uprzywilejowane
Seria B 200 000 28.04.2017 akcje nie są uprzywilejowane
Seria C 500 000 30.06.2017 akcje nie są uprzywilejowane
Seria D 2 500 000 30.06.2017 akcje nie są uprzywilejowane
Seria E 1 000 000 12.09.2017 akcje nie są uprzywilejowane
Seria F 230 000 16.02.2018 akcje nie są uprzywilejowane
Łączna liczba akcji  5 230 000
Wysokość kapitału zakładowego 523 000,00 zł