Od 2020 roku Spółka, jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej w skład której wchodzą następujące jednostki zależne oraz jednostki stowarzyszone:

Spółki zależne

Nazwa Główna działalność Kraj % udziałów w kapitale
30.06.2023 30.12.2022
3T Games sp. z o.o. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 37,50% 37,50%
Games Box S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 44,98% 44,98%
New Disorder S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 90,00%
Ultimate Games Mobile S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 22,56% 34,67%
Thunder Games sp. z o.o. (w likwidacji) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 59,28%
Roller Games sp. z o.o. (w likwidacji) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 54,78%
Kapi Kapi Games sp. z o.o. (w likwidacji) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 49,00%

Spółki stowarzyszone

Nazwa Główna działalność Kraj % udziałów w kapitale
30.06.2023 30.12.2022
UF Games S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 32,10% 32,31%
100 Games S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 39,04% 39,04%
ConsoleWay S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 32,16% 32,16%
Demolish Games S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 37,86% 37,86%
Manager Games S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 44,58% 44,58%
NPC Games S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 19,99% 32,56%
Grande Games S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 9,01% 33,95%
Ultimate Games Marketing S.A.
(w likwidacji)
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 37,00% 37,00%
GOLDEN EGGS STUDIO S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 31,82%
G11 S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 28,00%
Ultimate VR S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 21,38%
Ultimate Licensing sp. z o.o. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 40,00%