Od 2020 roku Spółka, jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej w skład której wchodzą następujące jednostki zależne oraz jednostki stowarzyszone:

Jednostki zależne

Nazwa % udziałów w kapitale
3T Games sp. z o.o. 37,50%
Games Box S.A. 44,98%
Kapi Kapi Games sp. z o.o. 49,00%
Ultimate Games Mobile S.A. 34,67%
Thunder Games sp. z o.o. 59,28%

Jednostki stowarzyszone

Nazwa % udziałów w kapitale
Ultimate VR S.A. 20,75%
UF Games S.A. 32,04%
100 Games sp. z o.o. 39,04%
ConsoleWay S.A. 32,16%
Demolish Games S.A. 38,26%
Manager Games S.A. 44,58%
Golden Eggs Studio S.A. 31,82%
Ultimate Licensing sp. z o.o. 40,00%
NPC Games S.A. 32,56%
G11 S.A. 31,00%
Grande Games S.A. 40,00%
Ultimate Games Marketing S.A. 37,00%