Ultimate Games S.A. wraz z 9 innymi podmiotami tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą:

Jednostki zależne

Nazwa % udziałów w kapitale
3T Games sp. z o.o. 40,43%
Games Box S.A. 47,07%
Kapi Kapi Games sp. z o.o. 49,00%
Ultimate Games Mobile S.A. 39,00%

Jednostki stowarzyszone

Nazwa % udziałów w kapitale
Ultimate VR sp. z o.o. 22,00%
UF Games S.A. 32,04%
100 Games sp. z o.o. 41,00%
ConsoleWay S.A. 33,31%
Demolish Games S.A. 38,26%
Manager Games S.A. 44,58%
Golden Eggs Studio sp. z o.o. 35,00%
Ultimate Licensing sp. z o.o. 40,00%
NPC Games S.A. 35,00%
G11 S.A. 34,00%
Grande Games S.A. 43,00%
Ultimate Games Marketing S.A. 37,00%