Od 2020 roku Spółka, jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej w skład której wchodzą następujące jednostki zależne oraz jednostki stowarzyszone:

Spółki zależne

Nazwa Główna działalność Kraj % udziałów w kapitale
30.06.2022 31.12.2021
3T Games sp. z o.o. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 37,50% 37,50%
Games Box S.A.
(d. Games Box sp. z o.o.)
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 44,98% 44,98%
Kapi Kapi Games sp. z o.o. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 49,00% 49,00%
Ultimate Games Mobile S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 34,67% 39,00%
Thunder Games sp. z o.o. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 59,28%
Roller Games sp. z o.o. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 54,78%

Spółki stowarzyszone

Nazwa Główna działalność Kraj % udziałów w kapitale
30.06.2022 31.12.2021
Ultimate VR S.A.
(d. Ultimate VR sp. z o.o.)
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 20,75% 20,75%
UF Games S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 32,04% 32,04%
100 Games sp. z o.o Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 39,04% 39,04%
ConsoleWay S.A.
(d. QUANTUM S.A>)
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 32,16% 32,16%
Demolish Games S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 38,26% 38,26%
Manager Games S.A.
(d. GT Gold S.A.)
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 44,58% 44,58%
GOLDEN EGGS STUDIO S.A.
(d. Golden Eggs Studio sp. z o.o.)
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 31,82% 31,82%
Ultimate Licensing sp. z o.o. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 40,00% 40,00%
NPC Games S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 32,56% 32,56%
G11 S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 28,00% 31,00%
Grande Games S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 36,98% 40,00%
Ultimate Games Marketing S.A. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Polska 37,00% 37,00%