Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku ze zmianą rynku notowań, niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych Spółki, które zostaną opublikowane do końca roku obrotowego 2019, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

  • raport za I półrocze 2019 r.: 13.09.2019 r.,
  • raport kwartalny za III kwartał 2019 r.: 29.11.2019 r.