Kalendarium

Kalendarium2018-09-06T10:26:17+00:00

Zarząd Spółki Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2018, zgodnie z którym:

  • raport okresowy za III kwartał 2018 r. zostanie opublikowany w dniu 13 listopada 2018 r.