Zarząd Spółki Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2019 roku.

Kwartalne raporty okresowe w 2019 r. będą publikowane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za I kwartał 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 7 maja 2019 roku,
  • raport kwartalny za II kwartał 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 7 sierpnia 2019 roku,
  • raport kwartalny za III kwartał 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 7 listopada 2019 roku,

Raport roczny za rok 2018 zostanie opublikowany w dniu 14 marca 2019 roku