Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

 • Raporty kwartalne:
  • Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 22 maja 2020 r
  • Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 20 listopada 2020 r.
 • Raport półroczny:
  • Raport za I półrocze 2020 r. – 23 września 2020 r.
 • Raport roczny:
  • Jednostkowy raport roczny za 2019 r. – 23 kwietnia 2020 r.

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Spółka”), w związku ze zmianą rynku notowań, niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych Spółki, które zostaną opublikowane do końca roku obrotowego 2019, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

 • raport za I półrocze 2019 r.: 13.09.2019 r.,
 • raport kwartalny za III kwartał 2019 r.: 29.11.2019 r.