Strategia Ultimate Games S.A. na lata 2024-2028


Najważniejsze założenia Strategii

A.   Koncentracja rynku gier o tematyce wędkarskiej

Spółka zakłada, że w okresie objętym niniejszą Strategią dokona przejęcia, zakupu lub uzyska autorskie prawa majątkowe lub licencje (dalej: IP) na co najmniej kilka gier komputerowych o tematyce wędkarskiej od obecnej konkurencji Spółki. Spółka zakłada, że będzie producentem, wydawcą kilku lub kilkunastu gier konkurencji o tematyce wędkarskiej. W tym celu Zarząd Spółki zdecydował o powołaniu wewnętrznego działu, którego zadaniem będzie pozyskanie do współpracy kilku obecnych, bezpośrednich konkurentów Spółki. Dział rozpocznie działania od rynku gier mobilnych, gdzie będzie próbował uzyskać prawa lub licencje do gier komputerowych, w tym zawierać umowy, których przedmiotem będzie porting gier komputerowych wydanych na platformy mobilne na inne platformy, w szczególności na różne konsole, w tym na Nintendo Switch. W dalszej kolejności Spółka wdroży taką samą procedurę w odniesieniu do rynku PC i rynków innych konsol.

B.   Rozwój serii Ultimate Fishing Simulator

Gra komputerowa pod tytułem: „Ultimate Fishing Simulator 1” (dalej: UFS1) jest jednym z najważniejszych produktów w portfolio Spółki. Jest to najwyżej oceniana gra wędkarska na platformie sprzedażowej Steam (https://store.steampowered.com/), a jej sprzedaż przekroczyła 500 tys. kopii. W związku z powyższym Spółka zakłada dalszy rozwój gier z serii UFS, miedzy innymi poprzez działania, któ