ZARZĄD

Mateusz Łukasz Zawadzki – Prezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze – w 2011 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Założyciel Spółki.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje zarządcze i nadzorcze w kilkunastu podmiotach z branży gamedev, notowanych zarówno na NewConnect, jak i na rynku głównym GPW, m.in. w radach nadzorczych: PlayWay S.A., Duality S.A., Degenerals S.A., Sonka S.A., ECC Games S.A., Moonlit S.A., Ragged Games S.A., RedDev Studio S.A. czy Detalion Games S.A. oraz zarządach m. in. CreativeForge Games S.A., UF Games S.A., Big Cheese Studio S.A., Total Games sp. z o.o., Art Games Studio S.A. czy Demolish Games S.A.

Odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych zespołów deweloperskich, nadzór, marketing i dystrybucję gier.

Rada Nadzorcza

Marek Parzyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, na której ukończył z tytułem magistra 2 kierunki: Finanse i Bankowość oraz Zarządzenie i Marketing. Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw (SGH). Prezes i współzałożyciel Games Incubator sp. z o.o., Pway sp. z o.o., BC&Law Ltd. Członek kilku Rad Nadzorczych, w tym CreativeForge Games S.A., Gaming Factory S.A., Ancient Games S.A. Twórca działu blockchain i nowych technologii oraz Partner w KG Legal Kijewski i Graś. Współtwórca i Członek Zarządu Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Współtwórca idei gier dla Playway S.A. i zarządzający PlayWay School.

Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na kierunku ekonomia, na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym. Od 2005 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą TANIEGRY.PL, w ramach której do jego obowiązków należy m.in.: dobór asortymentu do oferty składającej się z kilku tysięcy gier komputerowych, ustalane polityki cenowej opierającej się na bardzo zróżnicowanej marży, budowanie strategicznych relacji z kluczowymi klientami i dostawcami, budowanie marki oraz wizerunku firmy na rynku i wdrażanie innowacji usprawniających pracę firmy. Obecnie zajmuje stanowisko Prezes Zarządu w spółce Black Mirror sp. z o.o., a także Członka Rady Nadzorczej w spółkach z Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. (znaczącego akcjonariusza Ultimate Games S.A.), Duality S.A. oraz Big Flat Potato S.A.

Krzysztof Kostowski – Członek Rady Nadzorczej

Od ponad 25 lat związany z branżą gier komputerowych. Ze stworzoną przez siebie spółką Play sp. z.o.o. w latach 2002-2011 osiągnął pozycję jednego z liderów dystrybucji gier w Polsce. Z powodzeniem prowadził proces inkubacji wielu małych i średnich zespołów deweloperskich. W 2011 powołał do życia PlayWay S.A., firmę skupioną na produkcji gier wysokiej jakości, a także na wspieraniu i rozwijaniu zespołów deweloperskich z innowacyjnymi pomysłami. Autor koncepcji sztandarowego produktu firmy: gry Car Mechanic Simulator oraz trzydziestu innych produkcji spółki. Odpowiedzialny za pełen proces tworzenia większości produkcji, począwszy od koncepcji gry, poprzez dobranie odpowiedniego składu zespołu, a skończywszy na wydaniu gry na rynkach światowych. Obecnie jest Prezesem Zarządu oraz akcjonariuszem spółki PlayWay S.A. (znaczącego akcjonariusza Ultimate Games S.A.) oraz Członkiem Zarządu Spółki Play sp. z o.o.

Janusz Mieloszyk – Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w bankowości oraz konsultingu zdobyte w polskich i międzynarodowych instytucjach, m.in. w: mBanku, EY, IBM GBS.

Renata Jędrzejczyk – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. W 2011 roku uzyskała Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od ponad dwudziestu lat buduje doświadczenie zawodowe, łącząc pracę z zamiłowaniem do księgowości. Posiada wieloletnią praktykę na stanowisku Głównej Księgowej w spółkach kapitałowych, gdzie oprócz swojej wiedzy merytorycznej wykorzystuje zdolność organizacji i umiejętność zarządzania zespołem księgowym. Członek Rad Nadzorczych Delphine Group S.A. i GK Capital S.A.

KOMITET AUDYTU

W ramach Rady Nadzorczej wyodrębniono Komitet Audytu w skład którego wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej:

 1. Renata Jędrzejczyk – Przewodnicząca Komitetu Audytu;
 2. Marek Parzyński – Członek Komitetu Audytu;
 3. Grzegorz Arkadiusz Czarnecki – Członek Komitetu Audytu.

Kryteria Niezależności

Kryteria niezależności, w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach spełniają:

 1. Grzegorz Arkadiusz Czarnecki;
 2. Janusz Mieloszyk;
 3. Renata Jędrzejczyk.

Wiedza i umiejętności z branży

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działalność prowadzi Spółka posiadają:

 1. Krzysztof Kostowski;
 2. Grzegorz Arkadiusz Czarnecki;
 3. Marek Parzyński.

Wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

Wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają:

 1. Renata Jędrzejczyk;
 2. Marek Parzyński.