RAPORTY ESPI

DataNumer DokumentuNazwaRocznik
2024-06-1423/2024

Raport bieżący nr 23/2024 – Aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej Emitenta

2024-06-1422/2024

Raport bieżący nr 22/2024 – Rejestracja zmiany Statutu ULTIMATE GAMES S.A.

2024-06-1121/2024

Raport bieżący nr 21/2024 – Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 11 czerwca 2024 r.

2024-06-1120/2024

Raport bieżący nr 20/2024 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 11 czerwca 2024 r.

2024-06-1119/2024

Raport bieżący nr 19/2024 – Wypłata dywidendy

2024-06-1118/2024

Raport bieżący nr 18/2024 – Zmiana w Radzie Nadzorczej Spółki

2024-06-1017/2024

Raport bieżący nr 17/2024 – Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki

2024-06-1016/2024

Raport bieżący nr 16/2024 – Otrzymanie rezygnacji od Członka Rady Nadzorczej Spółki

2024-05-2215/2024

Raport bieżący nr 15/2024 – Zmiana porządku obrad wraz z uzupełnieniem projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.

2024-05-1614/2024

Raport bieżący nr 14/2024 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.

2024-05-0913/2024

Raport bieżący nr 13/2024 – Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2024 r. wraz z aktualizacją jednostkowych danych finansowych

2024-05-0712/2024

Raport bieżący nr 12/2024 – Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2024 r.

2024-05-0711/2024

Raport bieżący nr 11/2024 – Rekomendacja Zarządu dot. dywidendy za 2023 rok

2024-04-1610/2024

Raport bieżący nr 10/2024 – Aktualizacja szacunkowych, wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za 2023 rok

2024-03-089/2024

Raport bieżący nr 9/2024 –  Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2023 rok

2024-03-088/2024

Raport bieżący nr 8/2024 – Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok

2024-02-287/2024

Raport bieżący nr 7/2024 – Zawarcie umowy na wydanie gry pt. „BESIEGE” na konsole

2024-02-196/2024

Raport bieżący nr 6/2024 – Zawarcie umowy na wydanie gry pt. „Infection Free Zone” na konsole

2024-02-135/2024

Raport bieżący nr 5/2024 – Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za 2023 r.

2024-01-114/2024

Raport bieżący nr 4/2024 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

2024-01-103/2024

Raport bieżący nr 3/2024 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

2024-01-082/2024

Raport bieżący nr 2/2024 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

2024-01-021/2024

Raport bieżący nr 1/2024 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku