Struktura przychodów

//Struktura przychodów
Struktura przychodów 2018-03-28T11:26:15+00:00

Spis treści

Poniżej przedstawiona została rodzajowa struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta.

Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług Emitenta w 2017 roku (w zł)

Wyszczególnienie 2017
Aplikacje mobilne 216.815,27
Ultimate Fishing Simulator (PC) 211.377,56
Przychody ze sprzedaży usług 85.937,90
Pozostałe gry 81.749,49
Asset Water System 73.990,19
Razem 669.870,41

Źródło: Emitent

Emitent rozpoczął sprzedaż gier w IV Q 2017 r. Pomimo krótkiego okresu generowanej sprzedaży w 2017 r. Spółka osiągnęła 669,87 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży ogółem. Największą sprzedaż, na poziomie 216,82 tys. zł, Emitent osiągnął z dystrybucji aplikacji mobilnych, w tym głównie gry Ultimate Fishing Simulator (Mobile), natomiast przedsprzedaż Ultimate Fishing Games w wersji PC wygenerowała przychód w wysokości 211,38 tys. zł. Ponadto Emitent odnotował przychody ze sprzedaży usług deweloperskich i wynajmu w wysokości 85,94 tys. zł, oraz z tytułu sprzedaży pozostałych gier (w tym Darkest Hunters (PC) i Bouncy BOB (PC)), które wygenerowały 81,75 tys. zł przychodu, a także 73,99 tys. zł z tytułu sprzedaży silnika graficznego symulującego fizykę wody Asset Water System.

Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w 2017 roku (w %)

Źródło: Emitent

Struktura geograficzna przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w 2017 roku (w zł)

Wyszczególnienie 2017
Przychody ze sprzedaży w kraju 85.937,90
Przychody ze sprzedaży zagranicą 583.870,41
Razem 669.870,41

Źródło: Emitent

Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w 2017 roku (w %)

Źródło: Emitent