Struktura przychodów

Struktura wartościowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w 2017 i 2018 r. (w mln zł)

Produkty i usługi2018Udział2017Udział
Ultimate Fishing Simulator (PC)1 00826,37%14421,49%
Ultimate Fishing Simulator (Mobile)47312,38%15222,69%
Usługi deweloperskie i pozostałe usługi1 02526,82%8612,84%
Dino2005,23%
Asset Ultimate Water System1604,19%7310,90%
Pozostałe95625,01%21532,09%
Suma3 800100%670100%

Źródło: Emitent

Struktura przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w 2017 r.

Struktura przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w 2018 r.