Spis treści

Struktura przychodów

Struktura wartościowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w 2017 i 2018 r. (w mln zł)

Produkty i usługi 2018 Udział 2017 Udział
Ultimate Fishing Simulator (PC) 1 008 26,37% 144 21,49%
Ultimate Fishing Simulator (Mobile) 473 12,38% 152 22,69%
Usługi deweloperskie i pozostałe usługi 1 025 26,82% 86 12,84%
Dino 200 5,23%
Asset Ultimate Water System 160 4,19% 73 10,90%
Pozostałe 956 25,01% 215 32,09%
Suma 3 800 100% 670 100%

Źródło: Emitent

Struktura przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w 2017 r.

Struktura przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w 2018 r.