W przyjętej strategii rozwoju Emitent zakłada rozwój działalności poprzez produkcję i dystrybucję dużej ilości, niskobudżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie.

Takie podejście Zarządu Spółki zapewnia minimalizację ryzyka inwestycyjnego związanego z produkcją pojedynczej gry. Strategia rozwoju zostanie zrealizowana poprzez osiągnięcie następujących celów:

  1. Zdobycie pozycji lidera w segmencie gier wideo o tematyce wędkarstwo, myślistwo, hobby;
  2. Dywersyfikacja portfolio gier poprzez produkcję i dystrybucję kolejnych produkcji, w tym przynajmniej 5 tytułów rocznie;
  3. Dalszy rozwój zespołów deweloperskich poprzez zwiększanie ilości zespołów i rozbudowę obecnych.

Przyjęta strategia będzie realizowana przez Emitenta w latach 2018-2019. Wszystkie trzy cele strategiczne są przedmiotem obecnej realizacji.

Zarząd Emitenta nie wyklucza, iż w ramach realizacji strategii rozwoju przeprowadzi kolejną emisję akcji, celem zwiększenia dynamiki rozwoju prowadzonej działalności.