Raport bieżący nr 9/2024 –  Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2023 rok