Raport bieżący nr 10/2024 – Aktualizacja szacunkowych, wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za 2023 rok