Raport bieżący nr 4/2024 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku