Raport bieżący nr 3/2024 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku