Raport bieżący nr 2/2024 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR