Raport bieżący nr 5/2024 – Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za 2023 r.