Raport bieżący nr 23/2024 – Aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej Emitenta