Raport bieżący nr 22/2024 – Rejestracja zmiany Statutu ULTIMATE GAMES S.A.