Raport bieżący nr 24/2024 – Aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej Emitenta