Raport bieżący nr 12/2024 – Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2024 r.