Raport bieżący nr 11/2024 – Rekomendacja Zarządu dot. dywidendy za 2023 rok