Raport bieżący nr 13/2024 – Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2024 r. wraz z aktualizacją jednostkowych danych finansowych