Spółka Ultimate Games S.A. zawarła umowę z Free Mind SA, z siedzibą w Krakowie, na port i wydanie Aquarist – build aquariums, grow fish, develop your business! na konsole PlayStation 4/5.

Ultimate Games zgodnie z komunikatem z 22.04.2022 było odpowiedzialne za port i wydanie gry Aquarist na konsole Nintendo Switch oraz Microsoft Xbox.

Szczegóły dotyczące premiery gry zostaną podane w późniejszym czasie.