Zarząd ULTIMATE GAMES S.A.  informuje o przyjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 15 listopada 2023 roku strategii Spółki na lata 2024 – 2028. Niniejsza Strategia została stworzona przez Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie w oparciu o jego doświadczenie, analizę rynku na jakim Spółka prowadzi działalność, przy uwzględnieniu sytuacji makroekonomicznej, dostępnych zasobów i możliwości Spółki oraz przy założeniu, że głównym celem funkcjonowania Spółki jest wzrost wartości Spółki rozumianej jako wzrost przychodu, rentowności i zysku netto.

W przyjętej Strategii Spółka zakłada:

 • podjęcie działań mających na celu koncentrację rynku gier o tematyce wędkarskiej;
 • rozwój serii Ultimate Fishing Simulator;
 • rozwój innych brandów wędkarskich;
 • rozwój innych gier o tematyce niewędkarskiej z kategorii symulatorów;
 • uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej;
 • porting i wydawnictwo gier na konsole.

W dacie publikacji niniejszej Strategii do istotniejszych gier niewędkarskich o większym potencjale Zarząd Spółki zalicza:

 • grę komputerową pod tytułem „Car Wash Simulator” z planem premiery do końca 2025 r.;
 • grę komputerową pod tytułem „Primitive”;
 • grę komputerową pod tytułem „Ultimate Hunting”;
 • projekt nienazwany 1 online coop, którego prezentacja przewidziana została na 2024 r.;
 • projekt nienazwany 2, którego prezentacja przewidziana została na 2024 r.

Przyjęcie Strategii wynika między innymi z przeglądu planów produkcyjnych i wydawniczych Spółki, planowanych zmian w strukturze jej grupy kapitałowej oraz w obszarach prowadzonej przez Spółkę działalności.

Pełna treść Strategii, wraz z opisem możliwych form finansowania projektów realizowanych przez Spółkę lub spółki z jej grupy kapitałowej oraz przewidywanych skutków jej realizacji można przeczytać  > TUTAJ <.