Spółka Ultimate Games S.A. zawarła umowę z Morning Shift Studios na port i dystrybucję gier: Town Adventures, Hike Adventures, Exploration Adventures, Leafy Trails Collection, Purple Explorer oraz Jigsaw Nature na konsolę Nintendo Switch.

Szczegóły dotyczące premier gier zostaną podane w późniejszym czasie.