Miło nam poinformować, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie UF Games S.A. – spółki z grupy kapitałowej Ultimate Games S.A. w dniu 16.04.2020 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy z części zysku wypracowanego w 2019 r.

W 2019 r. tj. pierwszym pełnym roku działalności UF GAMES S.A. wypracowała 1,9mln przychodów ze sprzedaży produktów i 0,15 mln zysku netto.

Część dywidendy przypadająca dla akcjonariusza Ultimate Games S.A. wynosi ok. 50 tys. zł. Nie jest to duża kwota, ale warto zauważyć, że UF GAMES S.A. wypłaca dywidendę już po 1 pełnym roku działalności !

Zarząd UF Games S.A. planuje wypłaty dywidend także w kolejnych latach, a biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój UF GAMES S.A. – kwoty dywidend będą ulegały zwiększeniu.