• Published On: 28 lutego, 2024

    Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie informuje iż w dniu 28.02.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Spółką a SPIDERLING STUDIOS LIMITED z siedzibą Shoreham-by-Sea, Anglia. Gra na platformie Steam sprzedała się w nakładzie ponad 3,7 mln szt. generując około 20 mln USD [...]

  • Published On: 28 lutego, 2024

    Ultimate Games przekazuje do informacji, że zawarła z TopCog LLC z siedzibą w Coats (USA), umowę na port i wydanie gry Tap Wizard 2 na konsole Nintendo Switch oraz Microsoft Xbox. Szczegóły dotyczące premier gier zostaną podane w późniejszym czasie.