Ultimate Games S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. Spółka została założona w grudniu 2015 r. przez Pana Mateusza Zawadzkiego – przedsiębiorcę, prawnika, a także

zapalonego wędkarza. W 2016 r. Spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay S.A., wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent jest producentem i wydawcą m.in. gry Ultimate Fishing Simulator, należy wskazać, iż w dniu 30 listopada 2017 r. Ultimate Fishing Simulator w wersji PC jako gra we wczesnym dostępie był w TOP10 w globalnych bestsellerach platformy dystrybucyjnej Steam (7 pozycja), a Ultimate Fishing Simulator w wersji Android na urządzenia mobilne na platformie Google Play był wielokrotnie w TOP20 w kategoriach gier symulacyjnych i średnio utrzymuje się na 350 miejscu wśród najbardziej dochodowych aplikacji mobilnych. Spółka jest również wydawcą takich gier jak Bouncy BOB, Darkest Hunters oraz Earthworms.

Produkty Emitenta są sprzedawane na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam, App Store i Google Play, które są największymi dystrybutorami gier i aplikacji na świecie. Emitent planuje również dystrybucję gier na terenie Europy Zachodniej w wersji pudełkowej przez takich wydawców jak Cenega S.A. oraz Koch Media GmbH. Średnia cena pełnej gry wynosi ok. 15-20 USD, z kolei płatne dodatki do gier wynoszą ok. 2-5 USD za sztukę.

Głównym założeniem prowadzonej działalności jest produkcja i dystrybucja dużej ilości, niskobudżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Takie podejście zapewnia minimalizację ryzyka inwestycyjnego związanego z produkcją pojedynczej gry. Spółka ma zamiar koncentrować się na produkcji gier o tematyce wędkarstwo, myślistwo oraz hobby.