Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zawarł umowę z Amazon.com, Inc na dystrybucję wybranych gier emitenta w programie Prime Gaming. Szczegóły dotyczące współpracy zostaną przekazane w późniejszym czasie.