Zgodnie z ramową umową wydawniczą z dnia 25.03.2022 r zawartą z G-DEVS sp. z o.o., Ultimate Games S.A. informuje, że zawarto 11 zleceń wydawniczych na serię gier Viki Spotter na Nintendo Switch.  Szczegóły dotyczące premier gier zostaną podane w późniejszym czasie.

Zlecenia wydawnicze obejmują:

 1. Viki Spotter: Around the World
 2. Viki Spotter: Camping
 3. Viki Spotter: Farm
 4. Viki Spotter: Megapolis
 5. Viki Spotter: Professions
 6. Viki Spotter: School
 7. Viki Spotter: Shopping
 8. Viki Spotter: Space
 9. Viki Spotter: Sports
 10. Viki Spotter: Undersea
 11. Viki Spotter: Zoo