Spółka Ultimate Games S.A. zawarła umowę z MobilWay S.A. na wydanie gry Theatre of Sorrows na Nintendo Switch. Premiera gry jest przewidziana jeszcze na obecny rok.

Szczegóły dotyczące wydania gry – takie jak cena i data wydania, zostaną przekazane przez spółkę w kolejnych aktualnościach.