Spółka Ultimate Games S.A. zawarła umowę z MB “Explosive Squat Games” z siedzibą w Wilnie (Litwa) na wydanie gry Intravenous na PlayStation 4, Microsoft Xbox oraz Nintendo Switch.

Szczegóły dotyczące wydania gry – takie jak cena i data wydania, zostaną przekazane przez spółkę w kolejnych aktualnościach.