• Published On: 30 marca, 2021

    Dnia 29 marca, została opublikowany roboczy materiał z gry (sneak peek) Ultimate Hunting. Materiał spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, który był wywołany naturalnym ruchem organicznym (nie były podejmowania działania [...]