Zawarcie umowy z ShotX Studio na wydanie 3 gier na Nintendo Switch

Spółka Ultimate Games S.A. informuje, że zawarła z ShotX Studio (Tbilisi, Gruzja) umowę na konwersję i wydanie 3 gier na Nintendo Switch.  Gry wykonane przez ShotX Studio są produkcjami niezależnymi, o unikalnej rozgrywce i tematyce. Wszystkie produkcje są wykonane w widoku izometrycznym, co nawiązuje bezpośrednio do gier retro. Spółka Ultimate Games S.A. przekaże informacje dotyczące cen i terminów wydania gier w późniejszym czasie. Danger Gazers Dead Ground Kontrakt