• Published On: 13 stycznia, 2020

    Spółka Ultimate Games S.A. zawarła umowę z Nydrium Games na konwersję i wydanie gry RAMAGEDDON na Nintendo Switch. Ramageddon to gra multiplayer, w której Twoim zadaniem jest taranowanie i zepchnięcie przeciwników [...]