Zawarcie umowy z Zero Fun Ltd. na wydanie gry Copperbell

Ultimate Games S.A. zawarło umowę z Zero Fun Ltd. z siedzibą w Sofii (Bułgaria) na konwersję i wydanie gry Copperbell na konsolę Nintendo Switch. Copperbell to niezależna gra przygodowa z elementami logiczno-zręcznościowymi. Gra posiada unikalną oprawę graficzną w stylu rysunkowym. Całość dopełnia klimatyczna oprawa dźwiękowa oraz kilkanaście osiągnięć Steam do odblokowania. O cenie i dacie premiery gry, spółka Ultimate Games S.A. poinformuje [...]