Nadrzędnym celem strategicznym Spółki jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez pełne wykorzystanie potencjału wynikającego z dotychczasowych doświadczeń w produkcji gier oraz potencjału zespołów deweloperskich, którymi Spółka współpracuje. Emitent zamierza produkować i wydawać gry o najwyższej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu dynamicznego tempa rozwoju oraz dyscyplinie kosztów wytworzenia. Spółka, w ramach przyjętej strategii rozwoju, prowadzi badania nad nowymi formami gier, nowymi koncepcjami oraz rozwiązaniami dotyczącymi mechaniki i parametrów gier poprzez realizowanie testów z aktywnym udziałem graczy. Spółka regularnie prowadzi analizy rynku gier, mające na celu przede wszystkim identyfikację nisz rynkowych oraz dziedzin dotychczas niezagospodarowanych przez producentów gier komputerowych.

Rozwój Spółki będzie polegał głównie na wykorzystywaniu nisz rynkowych, które mogłyby zostać szybko i efektywnie zapełnione przez Emitenta oraz na stałym ulepszaniu już istniejących gier, poprzez ich aktualizacje oraz nowe edycje. Spółka współpracuje z największymi, światowymi dystrybutorami gier on-line, który jest najważniejszym kanałem dystrybucji gier wideo oraz podejmuje działania mające na celu jak najwyższą sprzedaż kolejnych wersji/edycji gier i w tym celu prowadzi intensywne działania marketingowe. Spółka wydaje jak i wytwarza nowe gry, które testuje zarówno na rynku gier na komputery PC i Mac, a także na konsole m.in. Nintendo Switch jak i na rynku aplikacji mobilnych. Emitent realizuje działania mające na celu sprzedaż gier na rynku japońskim i chińskim, w szczególności w ramach serwisów dystrybucyjnych zaopatrujących platformy PC i Nintendo Switch.

Innym celem strategicznym Spółki jest pozyskiwanie kolejnych gier do wydania, nowych zespołów deweloperskich oraz nadzór nad produkcją kolejnych gier. Spółka stale prowadzi poszukiwania nowych gier do wydania oraz nowych zespołów deweloperskich, które mogą stać się przedmiotem akwizycji. Ponadto, Spółka w ramach wykorzystywania potencjału wynikającego z dotychczasowych doświadczeń
w produkcji gier, kompletuje zespoły deweloperskie także wewnątrz własnej struktury.

W ramach swojej strategii, Spółka zakłada długofalową współpracę z zespołami deweloperskimi opartą między innymi o Revenue Sharing i stosuje system wynagrodzeń, adekwatny do stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji osób, nawet jeśli jednorazowo produkt danego zespołu nie osiągnie światowego sukcesu. Ponadto, kluczowi członkowie zespołu Emitenta są jednocześnie akcjonariuszami Spółki i deklarują chęć dalszego zaangażowania w rozwój Spółki.

Strategia rozwoju Spółki na kolejne lata obejmuje:

 • tworzenie i wydawanie dużej liczby niskobudżetowych gier komputerowych o możliwe najwyższej jakości, na wszystkie możliwe rynki i platformy;
 • tworzenie zdywersyfikowanego portfela tytułów gier na wszystkie możliwe platformy w celu uniknięcia ryzyka uzależnienia od pojedynczego tytułu;
 • wyszukiwanie atrakcyjnych nisz na rynku gier;
 • przeprowadzanie kampanii crowfundingowych w serwisie Kickstarter i w innych serwisach tego typu;
 • skupienie się na cyfrowym modelu dystrybucji;
 • koncentrowanie się na tytułach i markach, które już odnotowały sukces oraz rozwijanie ich przy wsparciu wielu zespołów deweloperskich jednocześnie;
 • rozwijanie produkcji gier mobilnych oraz skutecznych sposobów monetyzacji;
 • rozwijanie produkcji gier na konsole: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One;
 • tworzenie w ramach Spółki oraz włączanie do Spółki nowych zespołów deweloperskich;
 • pozyskiwanie licencji na wykorzystanie wizerunku, produktów, logotypów globalnych marek, dzięki którym znacząco rośnie globalna rozpoznawalność gier produkowanych przez Spółkę;
 • rozszerzanie działu symulatorów o kolejne innowacyjne gry.

Wskaźniki realizacji strategii

Wskaźniki realizacji strategii

2020

2021

Liczba wydanych gier  ~ 300 83
Zespoły deweloperskie, w tym: 60-80 60-80
Spółki z Grupy Kapitałowej 17 17
wewnętrzne i zewnętrzne zespoły dweloperskie 43-63 43-63
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
Spółka 15 370 tys. PLN 22 593 tys. PLN
Grupa Kapitałowa 14 863 tys. PLN 22 610 tys. PLN
Zysk netto
Spółka 16 673 tys. PLN 9 435 tys. PLN
Grupa Kapitałowa 32 687 tys. PLN 6 107 tys. PLN