Emitent jest w trakcie aktualizacji strategii na kolejne lata. Niniejsza strategia będzie uzależniona od zdolności Spółki do adaptacji warunków rynku gier wideo, w ramach którego Emitent prowadzi działalność.