Według analityków firmy Newzoo zajmującej się badaniem globalnego rynku gier przychody branży w 2016 r. wyniosły 101,1 mld USD. Dla porównania przychody w 2015 r. wyniosły 91,8 mld USD, co oznacza wzrost wartości rynku prawie o 10 mld USD w ciągu jednego roku. Na koniec 2017 r. Newzoo prognozuje wartość światowego rynku gier na poziomie 108,9 mld USD, a na koniec 2020 r. już 128,5 mld USD, co świadczy o wzroście skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) o 6,2% r/r w latach 2016-2020.

Wartość światowego rynku gier wideo w roku 2016 i prognoza na lata 2017-2020 (w mld USD i %)

P – prognoza

Źródło: Global Games Market Report, Newzoo, 2017

Prognozy wskazują, że najszybciej rozwijającym się segmentem będą gry mobilne, których wartość w latach 2016-2020 wzrosnąć ma z 38,6 mld USD do 65,0 mld USD. Jest to również segment, który zajmuje pierwsze miejsce pod względem wielkości przychodów wśród aplikacji. Jak podaje AppsFlyer, izraelska platforma monitorująca rynek aplikacji, w marcu 2016 r. gry na urządzenia mobilne stanowiły 20% wszystkich aplikacji dostępnych w sklepie Apple’a. To ponad dwa razy więcej niż w przypadku drugiej pod względem popularności kategorii – aplikacji dla biznesu. Zważywszy na postęp w dziedzinie smartfonów i ich rosnącą popularność, tak w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, rynek gier mobilnych jest w stanie rozwijać się dalej. Jak podaje amerykańska agencja badawcza eMarketer, w samych Stanach Zjednoczonych w 2016 roku aż 180,4 mln osób, czyli 70% procent posiadaczy urządzeń mobilnych i 56% populacji kraju, grało w gry na telefonach. Liczba ta może wzrosnąć do 213 mln w roku 2020.

Drugim co do wielkości segmentem są konsole, których udział w rynku na przestrzeni kolejnych trzech lat utrzymywać się będzie na zbliżonym poziomie ok. 30%. Podobnie, stały poziom utrzymają gry przeglądarkowe. Ich udział w rynku w najbliższych latach wynosić ma około 4%. Natomiast maleć będzie udział gier komputerowych w przychodach rynku – 30% w 2016 r. do 22% w 2020 r.

Pod względem geograficznym w 2017 r., najbardziej dochodowym regionem dla branży gier wideo był obszar Azji i Pacyfiku, który wygenerował 51,2 mld USD, czyli 47% całkowitego światowego przychodu z gier. Na drugim miejscu znalazła się Ameryka Północna osiągająca przychody w wysokości 27,0 mld USD (25%), na trzecim Europa, Bliski Wschód i Afryka z przychodami rzędu 26,2 mld USD (24%), a na czwartym Ameryka Łacińska, której przychody wyniosły 4,4 mld USD (4%). W najbliższych latach najszybciej rozwijającym się regionem świata będzie Azja (bez Chiny, Japonia i Korei), której przychody ze sprzedaży gier wideo wzrosną z 4,5 mld USD w 2016 r do 10,5 mld USD w 2020 r.

Udział poszczególnych regionów świata w strukturze rynku gier wideo w 2017 r.

Źródło: Global Games Market Report, Newzoo, 2017

W 2017 r. największym rynkiem gier na świecie są Chiny, odpowiadające za 25% przychodów. Firma Newzoo szacuje, że chiński rynek wart będzie 27,5 mld USD. Nieco mniejsze przychody wygenerują Stany Zjednoczone– 25,1 mld USD. W czołówce znajduje się także rynek japoński, który według Newzoo w 2017 r. będzie wart 12,5 mld USD. Polska plasuje się w tym zestawieniu na 23. pozycji na świecie oraz 2. w Europie Środkowowschodniej (tuż za Rosją) z przychodami rzędu 489 mln USD.

Liczba aktywnych graczy gier wideo na św