Raport bieżący nr 20/2024 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 11 czerwca 2024 r.