Raport bieżący nr 18/2024 – Zmiana w Radzie Nadzorczej Spółki