Raport bieżący nr 16/2024 – Otrzymanie rezygnacji od Członka Rady Nadzorczej Spółki