Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie informuje iż w dniu 19.02.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Spółką a Games Operators S.A. z siedzibą Warszawie.

Na mocy Umowy Emitent nabył wyłączną licencję do gry komputerowej pt. „Infection Free Zone” i będzie odpowiedzialny za wykonanie portów Gry oraz wydanie jej w wersji na następujące konsole: Nintendo Switch (generacja 1 i 2), PlayStation (generacja 4 i 5) oraz Xbox

W zamian za udzielnie przez Partnera licencji na wydanie Gry w wersji na Konsole Spółka zobowiązała się do zapłaty wynagrodzenia w wysokości 1,1 mln zł w terminie do 30.09.2024 r. Zgodnie z warunkami Umowy Wynagrodzenie podlega pełnemu zwrotowi na rzecz Emitenta z przychodów ze sprzedaży wersji Gry na poszczególne Konsole.

Po uzyskaniu recoupu przychody z dystrybucji wersji Gry na Konsole będą dzielone pomiędzy Partnera i Spółkę, przy czym Emitent zachowuje większościowy udział w tych przychodach.

Działania związane z wykonaniem ww. portów zostaną przeprowadzone w terminie do 24 miesięcy od otrzymania kodu źródłowego pełnej wersji Gry od Partnera.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych stosowanych w branży gamedev.