Ultimate Games przekazuje do informacji, że podpisało umowę z Illusion Ray S.A. na port i wydanie gry The Beast Inside na konsolę Nintendo Switch. Umowa przewiduje, iż firma Ultimate Games sfinansuje całościowo koszty portowania, marketingu oraz publishingu gry na konsolę Nintendo.

Illusion Ray S.A. przysługuje mniejszościowy udział w zyskach do momentu zwrotu kosztów, oraz większościowy po zwrocie kosztów. Termin wydania gry jest przewidywany na Q3 2024.