Zarząd Spółki informuje, że w dniu 11 stycznia 2023 r. spółka Ultimate Games S.A. zawarła ramową umowę współpracy z Drago Entertainment S.A. dotyczącą portowania i dystrybucji gier na konsole.

Na podstawie zawartej umowy, zostały otrzymane dwa zlecenia wydawnicze dotyczące wykonania portu oraz dystrybucji gier Food Truck SimulatorTreasure Hunter Simulator na wszystkie konsole przez Ultimate Games S.A..

Warunki umów nie odbiegają od innych powszechnie zawieranych w Spółce.