Spółka Ultimate Games S.A. przekazuje do informacji, że dnia 16-03-2023 gra Ultimate Fishing Simulator uzyskała zgodę Krajowej Administracji ds. Prasy i Publikacji (National Press and Publication Agency NPPA – organ regulacyjny zarządzający chińskim rynkiem gier wideo) na dystrybucję i bezpośrednią sprzedaż gry na rynku chińskim. Jest to jednoznaczne z nadaniem grze numeru ISBN, wymaganego na tym rynku.

Publikacja gry na rynku chińskim jest następstwem podpisania w 2021 roku umowy z Silk Road Games S.A. (spółki specjalizującej się w dystrybucji gier na rynek chiński rynek polskiego i światowego gamingu)  na wydanie gry w Chinach > komunikat do przeczytania tutaj <.