Zarząd Spółki informuje, że zawarł z PlayWay S.A. oraz osobą fizyczną (Licencjodawcy) umowę na mocy której spółka zobowiązała się do wykonania portu i wydania gry na konsolę Nintendo Switch.

Premiera gry jest planowania w ciągu 8 miesięcy.