25 marca 2022r spółka Ultimate Games S.A. zawarła ramową umowę współpracy z G-DEVS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy była długoterminowa współpraca w zakresie portowania (konwersji) gier na konsole Nintendo Switch, Microsoft Xbox oraz PlayStation. 

Spółka G-DEVS posiada w swoim portfolio ponad 200 gier.