15 kwietnia 2022 r., spółka Ultimate Games S.A. opublikowała ankietę dotyczącą wysokości dywidendy za 2021 r. W ankiecie wzięło udział 160 osób, a wyniki prezentują się następująco.