Dnia 2 listopada 2022 zarząd GPW podjął uchwałę o wprowadzeniu na New Connect akcji spółki zależnej – UF GAMES S.A. O terminie debiutu spółka Ultimate Games S.A. poinformuje w odrębnym komunikacie.

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki UF GAMES S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

  1. 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii A,
  2. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii B,
  3. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C.