Spółka Ultimate Games S.A. (Wydawca) zawarła z GAMEPLANET S.A. (Producent) porozumienie na mocy którego, obydwie strony oświadczają, że są zainteresowane podjęciem współpracy w zakresie wykonania przez Wydawcę portów Gier Producenta, aby były one kompatybilne z konsolami: Nintendo Switch, Xbox One i PlayStation 4, a następnie komercjalizacją przez Wydawcę Portów Gier za pośrednictwem platform dystrybucji cyfrowej oraz w tradycyjnych sieciach dystrybucji lub gier komputerowych.

GAMEPLANET S.A. jest w trakcie produkcji gier komputerowych pod tytułami: „Split”, „Dark Gravity”, „Coal Minning Simulator”, „Restaurant Renovator” oraz „CyberTown”.